Zowel bij dyslexie, dyscalculie als bij dyspraxie kan het oefenen met RGM een goede ondersteuning zijn. De oefeningen doen een beroep op het links/rechts bewustzijn en stimuleren zo een gezonde samenwerking tussen beide hersenhelften en diverse hersengebieden onderling. Deze samenwerking is noodzakelijk voor een adequate lees- schrijf- en rekenontwikkeling en voor een goed lichaamsbesef. Door de oefeningen worden vele nieuwe neurologische verbindingen aangemaakt, zowel tussen beide hemisferen als tussen de vele hersengebieden. Dit leidt tot een betere basisconditie van de hersenen en daarmee tot verbetering van diverse functies; per persoon zullen de aard van de verbetering en de mate waarin dit gebeurt verschillen, het hangt af van diverse factoren.

Lees hieronder verder

Kinderen met leerproblemen (en hun leerkrachten) geven na een RGM serie verbetering aan op het gebied van:

  • zelfvertrouwen
  • concentratie
  • zowel technisch als begrijpend lezen
  • schrijven 
  • rekenen
  • links en rechts bewustzijn