CVA

In de afgelopen jaren is in Zweden de belangstelling voor de RGM aanmerkelijk toegenomen dankzij onderzoek binnen het Karolinska Institutet, de Stockholm Stroke Association (SLSF) en Stockholm Verpleeghuis. Daarnaast is op 1 januari 2010 een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van de RGM bij het herstel na een CVA. Publicatie van dit onderzoek, dat is uitgevoerd als onderdeel van een interdisciplinair onderzoeksprogramma onder leiding van Prof. Michael Nilsson aan de Universiteit van Gothenburg, is in juni 2017 gepubliceerd in Stroke. De samenvatting van die publicatie vindt u hier, de volledige publicatie vindt u door te klikken op het plaatje:

In 2018 zijn ook de resultaten van het kwalitatieve onderzoek gepubliceerd in PLOS1, u leest het artikel hier: resultaten kwalitatief onderzoek

Lees hieronder verder

‘Ronnie Gardiner heeft baanbrekend werk verricht’ zegt Michael Nilsson, hoofd Revalidatiegeneeskunde van het Sahlgrenska universitair ziekenhuis in Gothenburg, Zweden, hoogleraar neurologie en revalidatiegeneeskunde. ‘Wanneer men te maken heeft met neurologische schade, dan is de stimulering van de externe zintuigen van cruciaal belang voor succesvolle revalidatie. We zijn momenteel bezig met een onderzoeksproject waar we de effecten van de Ronnie Gardiner Methode onderzoeken. De methode heeft hoogst waarschijnlijk een positieve invloed op de dopamine-, noradrenaline- en serotonineprocessen. Dit is zinvol voor een van de belangrijkste factoren binnen revalidatie, namelijk motivatie. Met zijn RGM was Ronnie Gardiner een van de eersten die gebruik maakt van beweging, muziek en ritme als een vorm van behandeling. Hij heeft een baanbrekende bijdrage geleverd,’ aldus Professor Nilsson.

Lees hieronder verder

Ziekte van Parkinson

Uit een pilot studie naar het effect van de RGM op mensen met de ziekte van Parkinson, uitgevoerd in het University Hospital Linköpping in Zweden en gepubliceerd op 12 maart 2013, blijkt dat er verbetering optreedt op het gebied van motorische vaardigheden, lichaamsbalans, cognitieve functies en kwaliteit van leven. Naar aanleiding van deze conclusie wordt een groter onderzoek aanbevolen. De onderzoeksresultaten vindt u hier door op het logo van de universiteit te klikken. Let op: in het onderzoek wordt nog de oude naam RGRM gebruikt.


university of linkoping