CVA

In de afgelopen jaren is in Zweden de belangstelling voor de RGM aanmerkelijk toegenomen dankzij onderzoek binnen het Karolinska Institutet, de Stockholm Stroke Association (SLSF) en Stockholm Verpleeghuis. Daarnaast is op 1 januari 2010 een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van de RGM bij het herstel na een CVA. Publicatie van dit onderzoek, dat is uitgevoerd als onderdeel van een interdisciplinair onderzoeksprogramma onder leiding van Prof. Michael Nilsson aan de Universiteit van Gothenburg, is in juni 2017 gepubliceerd in Stroke. De samenvatting van die publicatie vindt u hier, de volledige publicatie vindt u door te klikken op het plaatje:

In 2018 zijn ook de resultaten van het kwalitatieve onderzoek gepubliceerd in PLOS1, u leest het artikel hier: resultaten kwalitatief onderzoek

Lees hieronder verder

‘Ronnie Gardiner heeft baanbrekend werk verricht’ zegt Michael Nilsson, hoofd Revalidatiegeneeskunde van het Sahlgrenska universitair ziekenhuis in Gothenburg, Zweden, hoogleraar neurologie en revalidatiegeneeskunde. ‘Wanneer men te maken heeft met neurologische schade, dan is de stimulering van de externe zintuigen van cruciaal belang voor succesvolle revalidatie. We zijn momenteel bezig met een onderzoeksproject waar we de effecten van de Ronnie Gardiner Methode onderzoeken. De methode heeft hoogst waarschijnlijk een positieve invloed op de dopamine-, noradrenaline- en serotonineprocessen. Dit is zinvol voor een van de belangrijkste factoren binnen revalidatie, namelijk motivatie. Met zijn RGM was Ronnie Gardiner een van de eersten die gebruik maakt van beweging, muziek en ritme als een vorm van behandeling. Hij heeft een baanbrekende bijdrage geleverd,’ aldus Professor Nilsson.

Lees hieronder verder

Ziekte van Parkinson

Een onderzoek aan de universiteit van Linköpping in Zweden naar de effecten van RGM bij de ziekte van Parkinson heeft geleid tot publicatie in september 2018. Het artikel heeft de theoretische achtergrond geschetst met betrekking tot de ziekte van Parkinson; RGM kan echter voor diverse aandoeningen worden gebruikt. De conclusie van het onderzoek: RGM is een innovatieve, op muziek gebaseerde interventie met het potentieel om verschillende aspecten te verbeteren bij mensen met neurologische gebreken.


university of linkoping