De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie). In Zweden (waar Ronnie Gardiner al 50 jaar woont) is hij in 1993 begonnen met het opleiden van fysiotherapeuten, logopedisten muziektherapeuten en docenten basisonderwijs tot practitioner. Sindsdien wordt de methode toegepast in ziekenhuizen, revalidatiecentra, in praktijken en op scholen. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD), bij psychiatrische aandoeningen, bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij senioren als Healthy Ageing activiteit.

Ronnie reist, ondanks zijn hoge leeftijd (hij is geboren in 1932) veel, om ook in andere landen practitioners op te leiden. RGM wordt, naast Zweden, tot nu toe toegepast in Nederland, Duitsland, Engeland, en Israel. In Spanje, Hongarije en Canada worden voorbereidingen getroffen voor eerste cursussen.

NB Aanvankelijk heette de methode RGRM. In 2013 is de naam gewijzigd in RGM.

De tekst gaat hieronder verder onder de afbeelding. Of luister de RGM podcast hierboven!

Hoe werkt het

RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen (choreoscores) samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.

Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). RGM kan aan (bijna) alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek (zo goed mogelijk) aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo (BPM) gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.

Omdat er tijdens de oefeningen symbolen worden gelezen (visuele cortex) en vertaald naar een beweging (prefrontale cortex en beide temporaalkwabben), bewegingen worden afgewisseld (motorische cortex, links en rechts), tegelijkertijd woorden worden uitgesproken (taal/spraakcentra in de linker hemisfeer) en wordt geluisterd naar - en afgestemd op - muziek (o.a. auditieve cortex, limbisch systeem en cerebellum) worden er veel verschillende hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor aanleg van nieuwe en versterking van bestaande neurale netwerken en voor meer/betere verbindingen in het corpus callosum (de hersenbalk).
Immers ‘neurons that fire together, wire together’; neuronen die tegelijkertijd betrokken zijn bij een activiteit krijgen een krachtiger verbinding.

De geschiedenis van Ronnie Gardiner: Jazz drummer en ontwikkelaar van de Ronnie Gardiner Methode

RGM is ontwikkeld door Ronnie Gardiner. Ronnie is een succesvolle jazz drummer, hij speelde onder andere samen met Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan en Benny Carter.
Een persoonlijke tragedie in 1980 heeft hem doen besluiten om zijn talent op een andere manier in te gaan zetten, een manier waarmee hij anderen zou kunnen helpen. In een periode van 13 jaar heeft hij door veel onderzoek en gesprekken met deskundigen uit de wereld van de neurowetenschappen zijn oefenmethode ontwikkeld.

Ondanks zijn hoge leeftijd (hij is geboren in 1932), reist Ronnie nog veel voor onder meer het opleiden van nieuwe RGM-practitioners en het verzorgen van workshops en lezingen. Daarnaast treedt hij in Zweden nog regelmatig op met zijn eigen Ronnie Gardiner quartet en regelmatig met andere jazz bands.

Flashmob