In Zweden wordt op enkele scholen de RGM ingezet om de dag mee te beginnen. Het doel daarvan is om de kinderen op elkaar af te laten stemmen, om samen in het 'hier en nu' en in een zelfde staat van energie te komen. Het is daarnaast een soort 'aan-knop', de linker- en de rechterhersenhelft worden geactiveerd. Ook is aangetoond dat cognitieve taken beter worden uitgevoerd als ze worden gecombineerd met beweging.

Op de Zweedse scholen begint de dag met een korte RGM-sessie in de klas. De symbolen worden via een beamer of smartboard geprojecteerd. Of er wordt gebruik gemaakt van losse bordjes met daarop één symbool elk, welke door een paar kinderen worden vastgehouden. Het leuke hiervan is dat de volgorde door de kinderen kan worden veranderd, waardoor ze zelf invloed op de oefening kunnen hebben. De muziek wordt uiteraard afgestemd op de leeftijd en smaak van de kinderen. Hierdoor wordt het een vrolijke en dynamische dagopening.

Ook in Nederland wordt RGM in toenemende mate gebruikt in het (speciaal) onderwijs.