Word een practitioner

De cursus is nuttig voor iedereen die werkt met individuele cliënten/patiënten en/of groepen, met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel en die binnen zijn of haar vakgebied aanvulling en verrijking zoekt naast bestaande behandelmethoden. Denk daarbij aan werkvelden als de gezondheidszorg (ziekenhuizen, revalidatiecentra, eigen praktijken) en het onderwijs (remedial teachers, coaches).

De opleiding tot RGM-practitioner bestaat uit twee delen: de introductiecursus en de vervolgcursus met certificering. Na afronding van de vervolgcursus heeft men voldoende handvatten om een gevarieerd programma samen te stellen voor alle denkbare doelgroepen. Om gecertificeerd RGM-practitioner te worden, is het noodzakelijk om beide te volgen. De vervolgcursus moet binnen een jaar na het volgen van de introductiecursus worden voltooid.

Er bestaat nog een derde en laatste stap, de verdiepingscursus. Deelname hieraan is voorbehouden aan practitioners die vertrouwd zijn- en ervaring hebben met de methode. Deze cursus geeft een verdere verdieping van de RGM.

Docenten: de cursussen wordt gegeven door Mariken Jaspers en André de Jong, beide RGM-practitioner en trainer, opgeleid door Ronnie Gardiner, de verdiepingscursus geven zij samen met Ronnie Gardiner. Zowel de introductie- als de vervolgcursus zijn door de SRVB en de ADAP geaccrediteerd voor de volgende beroepsgroepen:

 • Oefentherapie (Mensendieck en Cesar)
 • Muziektherapie
 • Logopedie
 • Ergotherapie

Op elke cursus zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden.pdf

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Introductiecursus

Tijdens de tweedaagse introductiecursus behandelen we:

 • de 7 basissymbolen/-bewegingen
 • theorie: de theorie achter RGM, plasticiteit van het brein in relatie tot RGM en de kracht van ritme
 • globale, praktische muziekanalyse tbv RGM

Wil je na het afronden van de introductiecursus verder met de vervolgcursus, dan is het noodzakelijk om je kennis eerst in de praktijk te brengen. Allereerst zorg je dat je vertrouwd raakt met de basis door deze te oefenen. Ook oefen je minimaal 8 keer met een oefengroep om toegang te krijgen tot de vervolgcursus. De specificaties ontvang je na aanmelding voor de vervolgcursus.

Accreditatie
SRVB:   punten worden toegekend voor het succesvol afronden van het vervolgdeel (zie onder)

KNGF:  punten worden toegekend voor het succesvol afronden van het vervolgdeel (zie onder)
ADAP:  13 punten

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Vervolgcursus en certificering

Voor deelname aan de vervolgcursus is het verplicht om eerst de introductiecursus te volgen. Het met succes afronden van de vervolgcursus leidt tot een certificering als internationaal gecertificeerd RGM-practitioner.

Tijdens de tweedaagse vervolgcursus behandelen we:

 • de volgende 6 symbolen/bewegingen
 • verdieping van theorie
 • verdieping van muziekanalyse

Ook geeft iedere deelnemer een presentatie van een zelf gemaakte oefening. Na afronding van de cursus wordt de cursist, wanneer deze voldoet aan de gestelde criteria, gecertificeerd tot RGM-practitioner en heeft deze voldoende handvatten om RGM op professionele en verantwoorde wijze aan te bieden.

Accreditatie:

 • KNGF:   34 punten
 • SRVB:   56 punten
 • ADAP:   14 punten (totaal met introductiecursus: 27)

Met het succesvol afronden van de vervolgcursus wordt men internationaal gecertificeerd RGM-pracitioner. RGM Nederland zal zich inzetten om alle practitioners in Nederland op professionele wijze te ondersteunen, zowel individueel als in het algemeen. Dit gebeurt onder meer door:

 1. Het vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen van RGM bij congressen, onderzoekers, medici, patiëntenorganisaties, sociale media;
 2. bemiddelen tussen vraag en aanbod (het gebeurt regelmatig dat we de vraag krijgen of er een practitioner beschikbaar is voor een groep of persoon);
 3. toegang tot het intranet waar onder meer kant en klaar oefenmateriaal is te vinden, een forum, meetinstrumenten, promotiemateriaal, artikelen, concept presentaties, fotomateriaal;
 4. vermelding op de website www.rgm-nederland.nl onder 'vind een praktijk', evt. met verschillende locaties. de practitioner kan zelfstandig inhoud aanpassen of toevoegen;
 5. ondersteuning bij vragen van practitioners telefonisch of per mail;
 6. organiseren van een jaarlijkse landelijke practitionersdag

Voor deze ondersteuning wordt met ingang van het nieuwe jaar nadat men practitioner is geworden, een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €70,00 inclusief btw.

Men kan ook afzien van deze dienstverlening. Dit dient men uiterlijk op 1 mei aan te geven via een mail naar info@rgm-nederland.nl, de jaarbijdrage wordt begin juli in rekening gebracht. Gevolg van een afmelding is dat de onder punt 9 genoemde b, c, en e vervallen, de ondersteuning als vermeld onder punt d wordt beperkt.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Verdiepingscursus

Voor wie ervaren is in de RGM en een laatste stap wil maken in zijn of haar ontwikkeling als RGM-practitioner bestaat er nog de mogelijkheid om de verdiepingscursus te volgen. Tijdens deze tweedaagse cursus behandelen we:

 • de laatste 6 symbolen/bewegingen
 • verdieping van de theorie

De verdiepingscursus wordt niet opgenomen op agenda van de website, RGM-practitioners worden hier rechtstreeks over geïnformeerd.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Voor wie?

De opleidingen staan open voor onder meer:

 • Muziektherapeuten
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar
 • Fysiotherapeuten
 • Leerkrachten uit het onderwijs
 • Ergotherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Sportdocenten CIOS, ALO
 • Remedial teachers
 • Bewegingsagogen
 • (neuro)psychologen
 • (revalidatie)artsen

Verwacht wordt dat deelnemers beschikken over affiniteit hebben met muziek (u hoeft niet een instrument te spelen), gevoel voor ritme. Daarnaast moeten deelnemers beschikken over de mogelijkheden om het geleerde in praktijk te brengen.
Als u twijfelt of u hieraan voldoet, neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen inschatten in hoeverre e.e.a. aansluit bij uw wensen en wat mogelijk is.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Cursusdata

Het kan zijn dat in verband met covid door de overheid beperkende maatregelen van kracht zijn die gevolgen hebben voor het al dan niet doorgaan van een bepaalde cursus. Als dit het geval is dan worden cusrsisten hierover zo vroeg als mogelijk geïnformeerd.

Introductiecursus

Vervolgcursus (alleen voor wie de introductiecursus heeft gevolgd)

Data voor de verdiepingscursus, welke jaarlijks slechts een keer wordt gegeven, worden rechtstreeks gecommuniceerd naar de practitioners.

Terug naar boven

Lees hieronder verder

Kosten

Introductiecursus € 427,50
Vervolgcursus € 457,50

Korting
Als u zich direct inschrijft voor de introductie- én de vervolgcursus, dan betaalt u geen €885,00, maar €840,74. Deze korting geldt niet in combinatie met een (congres)aanbieding.

Prijzen inclusief lunch, alle drankjes, tussendoortjes, exclusief btw.

Studenten ontvangen 20% korting op de introductiecursus of 30% op de combinatie introductie- en vervolgcursus.

Jaarbijdrage

RGM Nederland zal zich inzetten om alle practitioners in Nederland op professionele wijze te ondersteunen, zowel individueel als in het algemeen. Dit gebeurt onder meer door:

 1. Het vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen van RGM bij congressen, onderzoekers, medici, patiëntenorganisaties, sociale media;
 2. bemiddelen tussen vraag en aanbod (het gebeurt regelmatig dat we de vraag krijgen of er een practitioner beschikbaar is voor een groep of persoon);
 3. toegang tot het intranet waar onder meer kant en klaar oefenmateriaal is te vinden, een forum, meetinstrumenten, promotiemateriaal, artikelen, concept presentaties, fotomateriaal;
 4. vermelding op de website www.rgm-nederland.nl onder 'vind een praktijk', evt. met verschillende locaties. de practitioner kan zelfstandig inhoud aanpassen of toevoegen;
 5. ondersteuning bij vragen van practitioners telefonisch of per mail

Voor deze ondersteuning wordt met ingang van het nieuwe jaar nadat men practitioner is geworden, een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht van €70,00 incl. btw.

Men kan ook afzien van deze dienstverlening. Dit dient men uiterlijk op 31 november voor de start van het nieuwe jaar (1 januari) aan te geven via een mail naar info@rgm-nederland.nl. Het onder punt 2, 3 en 4 genoemde diensten vervallen, de ondersteuning als vermeld onder punt 5 is beperkt.

Terug naar boven