In de RGM lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt extra aandacht besteed aan het maken van grote bewegingen, lichaamsbalans, lopen en het uitvoeren van dubbeltaken. RGM heeft een positieve invloed op verschillende probleemgebieden. Een pilotstudie in Zweden heeft aangetoond dat er verbetering optreedt op het gebied van:

  • cognitieve functies: het geheugen en de concentratie worden beter
  • balans: hierdoor valt men minder snel
  • spraak: men wordt beter verstaanbaar
  • het uitvoeren van dubbeltaken 
  • algemeen welbevinden 

De meeste RGM deelnemers met Parkinson vinden het prettig om te bewegen op muziek, de structuur van de oefeningen volgend. Het geeft een gevoel van voldoening als dit goed lukt. Ook merkt men duidelijk dat de hersenen enorm worden geactiveerd. RGM stimuleert de aanmaak van dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de motoriek (bijvoorbeeld bij starten en stoppen) en een grote invloed heeft op de stemming. Tel hierbij op het plezier dat men met elkaar beleeft en je hebt een geweldige aanvulling op de bestaande behandeling van de ziekte van Parkinson.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

"De RGM oefening is erg leuk om te doen en ik voel duidelijk verbetering" volgens Marianne Haasma, psychiatrisch verpleegkundige en Parkinsonpatiënt, Kristinehamn, Zweden. 

"Het is muziek waaraan de Parkinsonpatiënt behoefte heeft, want alleen muziek, die strak en toch ruimtelijk is, lenig en levend, kan reacties uitlokken die dat ook zijn” schrijft Oliver Sacks, hoogleraar neurologie, in zijn boek Musicofilia.  

"Nadat ik mijn logopedist had uitgelegd wat RGM is en een aantal oefeningen had voorgedaan, gaf ze aan dat ze mij daarna beter kon verstaan. Voor mij geen verrassing, ik merkte de verbetering al eerder", aldus een Parkinsonpatiënt in Nederland.

"Mijn oriëntatie in het verkeer en in de supermarkt is enorm verbeterd, het voelt daarom weer veiliger en ik houd energie over. Daarnaast, misschien wel het belangrijkste, vinden mijn kinderen mij weer vrolijker", zegt een andere Nederlandse Parkinsonpatiënt. 

Een weergave van de Zweedse pilotstudie (Universiteit van Linköpping) naar het effect van de RGM op de symptomen van de ziekte van Parkinson is te vinden onder ‘onderzoek’ of klik hier: Onderzoek.